Wednesday, January 31, 2007

Erstatning til røvere


Det er kommet frem at den ene af de tilskadekomne røvere vil kræve erstatning for svie og smerte, tort, tab af erhvervsevne og muligvis også for tabt arbejdsfortjeneste. DR.

I den anledning havde DR spurgt en advokat om der var fortilfælde hvor der var blevet betalt erstatning.

Advokaten gav et eksempel hvor 2 tyvfiskere gentagne gange havde fisket i en sø, hvor ejeren af søen til sidst havde affyret et skud op i luften. Ejeren var blevet dømt til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til de 2 tyvfiskere.

Det ligner ikke nødværge som urmageren påberåber sig. Men snarere selvtægt.

Advokaten kunne også have nævnt et andet tilfælde, hvor der ikke blev idømt erstatning, hvor der nok er mere sammenhæng mellem handling og nødværgen

Ikke erstatning til ansøger, der af ukendte gerningsmænd var slået i ansigtet i forbindelse med forsøg på at forhindre ansøgers voldtægt af kvinde.


Ansøger var blevet slået i ansigtet af ukendte gerningsmænd og havde herved brækket næsen. Nævnet afslog i medfør af offererstatningslovens § 6 a at yde erstatning, idet kravet måtte anses som bortfaldet på grund af ansøgers egen skyld. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøger i landsretten var blevet dømt for umiddelbart inden tilskadekomsten at have forsøgt at voldtage en kvinde, og at volden mod ham var blevet udøvet med henblik på at forhindre voldtægten. Kilde

Tuesday, January 30, 2007

Uriasposten i Kaffeklubben

"Arghh hvad?? Hvorfor hører de ikke efter. Og inviterer mig i studiet i stedet for !!!"


D.24. januar var der glæde på Mavepusteren. Man var jo blevet nævnt i Nyhedsmedierne, dvs. kaffeklubben på P1. Dvs. bloggen var blevet nævnt, fordi ungdomshusets nytårstale var blevet gengivet her. Desværre var Uriasposten også nævnt andet steds i nyhedsmedierne, hvilket førte til flg. opfordring hjemme hos pusteren :

"Hermed skal der lyde en opfordring til eventuelle journalister der læser denne blog. Lad jer ikke narre af rygter og propaganda fra disse højreorienterede blogs. Det er sindsforvirrede mennesker der hader alle venstreorienterede og indvandrer af et ondt hjerte og der ikke har skyggen af forstand på "forskning".kilde

D.30. januar er glæden nok til at overse.... Uriaspostens Kim Møller har været med i Kaffeklubben for en debat om venstrefløjen. Jeg har ikke selv hørt udsendelsen endnu, men det kan da blive interessant. (Kombinationen Pernille Rosenkranz Theil og Kim Møller....).

Gad vide hvad reaktionen bliver på mavepusteren...? Fortrængning er nok et godt bud, evt. misundelse og vrede over den udtalte højredrejning i DR. Men accept af at eks. Uriasposten rejser nogle problemstillinger, der er relvante.... NOT !!!

Monday, January 29, 2007

Maveplaskeren : det historiske forløb.


Et kort øjeblik så det ud til at Mavepusteren ville ophæve sin censur....men nej. Jvf. klippet ovenfor.

Maveplaskeren = en hadeside ? Tja måske.... Med Pusterens egne argumenter, så er Pusteren skyld i det, fordi Plaskeren er opstået pga. Pusteren...

Forklaring: Maveplaskeren er opstået på grund af den meget dårlige debatkultur på Mavepusteren, hvor det var legitimt at fremsætte udokumenterede påstande om racisme, fascisme, etc. om andre man ikke er enige med. Og under ingen omstændigheder at forstå modpartens synspunkter eller begrunde sine holdninger.

Hændelsesforløb :
1. Dårlig debatkultur påmavepusteren fra Kirle/Allan ->
2. Indførelse af censur på mavepusteren ->
3. Oprettelse af Maveplaskeren, hvor vi har kommenteret på bla. mavepusteren, men sandelig også ungdomshuset og andre vi ikke er specielt enige med.
4. Allan, der mener at vi først kan kommentere på Pusteren... når vi holder op på Plaskeren....

Den gamle adresse Allan nævner at jeg videre bringer må henføres til en post, hvor jeg bragte et link til et politisk parti som Allan har/er aktiv i. Jeg regnede ikke med at det ville blive betragtet som et personangreb el. lign. Kilde. (Linket i posten er nu fjernet). Da Allan ofte selv langer ud efter andre politisk aktive regnede jeg ikke med at det var et problem. Og det var et link til en offentlig tilgængelig side.

Allan : hør godt efter.. Hensigten var ikke at lave udstille din adresse (gammel eller ej) og jeg håber ikke det har givet dig problemer.

Thursday, January 25, 2007

Den faldt ikke i god jord


"Nu plejer det jo ikke at være 34 årige historiestuderende der står og kaster sten efter den årlige Gay Pride Parade i København, det står dine arabiske venner så ganske fint for." - Undertegnedes ikke accepterede kommentar til Når en blogger kommer i nyhedsmedierne.

Wednesday, January 24, 2007

Ritt Bjerregaard og pressen


Hvorfor går pressen ikke i flæsket på hende?
Det handler selvfølgelig om de 5.000 boliger til 5.000 om måneden.
Hun er ved at fatte at det er utopi - at hun ikke kan holde sit valgløfte og beder nu regeringen om hjælp - skal vi vædde på at når hun om 5 år bliver konfronteret med sit valgløfte så får regeringen skylden fordi man ikke ville komme hende til undsætning ved at smadre boligmarkedet i københavn. Og pressen vil sørgeligt nok slubre det hele i sig...
Link til venstre i sundby som jeg også har hugget billedet fra


Genial krisestyring eller?....


Scenarie 1:

Søren Gade har fået et svar af en embedsmand som han giver videre til Søvndals utallige §20 spørgsmål i folketinget.

Måneder efter skabes der tvivl om rigtigheden af svaret - Søvndal kræver Søren Gades afgang. Medierne går amok og borer vanvittigt meget i sagen, selvom der egentlig ikke er kød på historien kører den i ugevis og ulmer vist stadigvæk....

Scenarie 2:

En ministers mand har købt lidt ting på kredit og betaler ikke afdragene. Ministeren rodes ind i det og bliver bebrejdet og en sand hetz starter..... pressen går igen amok.

Scenarie 3:

SF har rod i regnskabet - det oplyses ikke hvem bidragsyderne til partiet er. Søvndal går straks i medierne (tekst-tv) og udtaler at det er en utilgivelig fejl.

Det er nu 3 uger siden og pressen har ikke fuldt op på historien. Selvom historien var utilgivelig har medierne alligevel valgt at tilgive.
jeg kan desværre ikke give et link da det var på tekst-tv, den forsvandt hurtigt igen og jeg har ikke kunnet finde historien på nettet. Var historien usand var de vel kommet med et dementi.

Søvndal skal have ros for sin krisestyring, den er udført til et rent 13-tal og pressen er hoppet i den med begge ben. Regel nr. 1 er at være sin største kritiker, takke pressen fordi de opdagede fejlen og derefter rette den. Det plejer at lukke r**** på journalister.

Samtidig skal pressen have smæk fordi de ikke følger sagen til dørs. Vi ved alle at venstrefløjen er i overvældende overtal på journalisthøjskolen. Vi er dog blevet beroliget af diverse medieeksperter at journalister på trods af deres politiske ståsted altid lavede politisk objektive historier/artikler......

Jeg synes ikke den holder helt vand.....


Helt igennem objektiv journalist der skriver om Søvndal-gate

Nu med M&Ms

Det var ikke længere nok med kun Allan og Kirle...

Nyeste skud på stammen er "Mavepusteren og Mavepusterinden". Blandt venner og fans bare M&M.

Tuesday, January 23, 2007

Noget om Urmagere.

Hvad er problemet med urmagere?

Jo det er at de tillader sig at eje en butik, de er nemme ofre for røverier, de er skydegale, går amok og er potentielt barnemordere. Det er i hvert fald holdningen på Pusteren.

"Mavepusteren og Mavepusterinden" (hvad blev der af Kirle...?) har d.23.jan begået et indlæg Selvtægt og Hykleri hvor Allan (er ikke sikker på om det er ham, men stilen ligner unægtelig) skoser højrefløjen for hykleri fordi man ikke tager afstand fra Urmagerens handling.

Hrmh... nu er der ikke kilder eller lign. så det er svært at gætte hvem "højrefløjen" er og hvad der ligger i "forsvar for". Det kunne være Eva Smidt, der i berlingeren siger at urmageren kan have handlet i "forståelig ophidselse" Kilde. Hun er sandsynligvis i følge Pusterens definitionsudvidelser højreradikal.

Videre kan Allan både beskrive hændelsesforløb ("han dasker til røvere","går amok og skyder omkring sig i den lille butik"), urmagerens intention ("planlægger at skyde eventuelle fremtidige røvere") samt bebrejde urmageren at han ikke når at overveje at han kan "blive barnemorder for at forsvare sin ejendom".

Og man formår at indkludere både Ungdomshus og Krigen i Irak.

Der er ikke et øje tørt.

Allan har ikke noget bud på hvad der skal til for at løse problemet. Eller jo det har han. På the-citizen har han foreslået om at våbenloven skal strammes, fordi hvis urmageren ville have gjort noget strafbart ved at have et våben ("smidt i brummen"), så ville han ikke have gjort det.

Det er da et interessant synspunkt, som man havde håbet at han ville uddybe. Og hvorfor er det ikke mere naturligt at hæve straffen for bevæbnet røveri? Eller evt. hjælpe Urmagere generelt med at betale for forsikringer og røveribeskyttelse for de er jo en minoritet.

Kunne man forestille sig at Ritt ville købe et hus til ham, så han kunne udfolde sig der?

Nå tag et glas mælk og tør øjnene...

Tuesday, January 16, 2007

Grundlaget for denne blog er i fare....


Damn... Vi har et kæmpe problem..

Allan er blevet observeret argumentere samt forsøge at dokumentere sine påstande !!!!!

Det hidtil uhørte er sket på Uriasposten, hvor Allan (selvfølgelig) argumenterer i mod Muhammed tegningerne, som et suspekt publicity stunt fra Kaare Bluitgen. Kilde.

Det er op til de opmærksomme læsere at vurdere om Allans argumenter holder.

I mellemtiden kan man fornøje sig med et billede af en anden lille trold...

Update : det har ikke været intentionen at inddrage Nuser eller andre fra Radiserne. Det er der for mig at se intet grundlag for.

Udover at Nuser til tider ender sønderskudt af sine indbildte fjender.... :-)


Update, søndag d.21.jan. Damn.... Jeg er kommet igennem på mavepusteren.... Allan (eller "Mavepusteren og Mavepusterinden") har ladet en kommentar gå igennem... Damn..

Monday, January 08, 2007

"Æres"-drab - Jalousidrab...

Mavepusteren bringer de seneste jalousidrab frem og mener at Jalousidrab er danskernes æresdrab. Æresdrab i Sønderborg, d.7.jan.

I kommentarerne henviser Jens til Rune Engelbreth for at underbygge at æresdrab er transkulturelle og dermed (indirekte) at det selvfølgelig også finder sted i en dansk kontekst... blot maskeret som jalousidrab.

Alle er heldigvis enige om at begge drab er forkastelige. Men Allan nærmest fryder sig over at disse drab efter Allans knudrede hjerne er et udtryk for en dansk kultur.....

Æresdrab er kulturelt betinget. Slut. Og jeg har meget, meget svært ved at se hvad der i den i den nuværende danske kultur, der tilskynder til æresdrab.

I Engelbreths indlæg citerer han blandt andet den norske forsker Unni Wikan, der er en af de fremmeste forskere i Æresdrab.

Samme Wikan har tidligere skoset skandinavere, der ikke forholder sig kritisk til andre kulturer. Citater fra 2003 :

»Først og fremmest tror vi, at alle, der kommer fra den ikke-vestlige verden, er fattige stakler, som vi skal have ondt af. Det er de nordiske landes store dilemma. Og samtidig er vi er så hunderædde for at blive kaldt racister, at vi ikke tør konfrontere indvandrere eller deres kultur. Derfor er vi endt med at være netop – racister. Vi har nægtet at stille de samme krav til indvandrere som til vore egne borgere. Vi har gjort kultur til biologi og opført os som kulturracister. Vi har f.eks. ment, at etniske børn skulle blive ved med at været etniske, og set eksemper på, at børn er blevet tvunget tilbage til familier, de var flygtet fra – med tvangsægteskaber og vold til følge. Vi har gjort meget ondt i godhedens navn,«

»Det er fint at kunne respektere kultur, men kultur har ikke automatisk krav på respekt. Kun hvis det er kultur, der gavner gruppens svageste,« »Al forskning viser, at det er kvinderne og børnene, der betaler prisen, når indvandrere vælger at bevare eller forstærke de kulturelle traditioner, de har med hjemmefra. Derfor må man, hver gang man møder et kulturelt fænomen, spørge sig selv, hvad betyder det her for kvinderne og børnene. Så ved man med det samme, om det er et kulturelt fænomen, der fortjener respekt eller ej.«

»Vi skal ikke diskriminere folk på grund af deres kultur, men hvis vi skal respektere kulturelle traditioner, skal de være i pagt med de værdier, som de skandinaviske demokratier og velfærdssamfund bygger på, for eksempel frihed og lighed,« kilde

Ovenstående citater er jeg meget enig i.

Og er det ikke netop her at Allan og Jens bliver til racister.... deres gode intentioner til trods?

Nb. det har ikke været muligt at illustrere indlægget med et billede.... pga. kvalme over pusteren.

Saturday, January 06, 2007

Skulderklap til Søvndal

Allan har begået nedennævnte på hans blog...

SF kræver regeringens afgang, for som Søvndal udtaler: vis regeringen overlever det her, så kan en regering overleve alt, og så må vi revidere Grundloven og fjerne de bestemmelser, der siger, at Folketinget skal udøve kontrol med regeringen. De giver i så fald ikke længere nogen mening«, siger han.

Det han snakker om er naturligvis at regeringen ikke
formåede at gå på nettet for at finde ud af om uafhængige undersøgelser viste at USA torturede fanger - før de blev læsset ind i torturkamrene i Afghanistan. Af danske soldater, efter ordre fra regeringen!

Allan bliver traditionen tro jordet så jeg vil ikke beskæftige mig med ovennævnte. Jeg vil blot erindre jer om den kære Villy Søvndals investigetive evner.

Som SF’s forsvarspolitiske ordfører stillede Villy Søvndal i 2004 følgende spørgsmål til statsministeren:

"Vil statsministeren redegøre uddybende for specialstyrkebasen Fort Bragg, der angiveligt er placeret under den grønlandske indlandsis?"


Som statsministeren svarede på med:

"Der er ingen specialstyrkebase under den grønlandske indlandsis.
Det kan tilføjes, at der eksisterer en militærbase i North Carolina i USA, der hedder Fort Bragg. Fort Bragg er kendt som en af verdens største militære baser for luftbårne enheder, hvor der er stationeret op mod 45.000 personer, inklusive amerikanske specialstyrker."


Villy Søvndal havde læst og misforstået DSB's blad Ud & Se der nævnte militærbasen Fort Bragg i en kort artikel indeholdende følgende passage af orlogskaptajn Dan Termansen:

"Uanset om de befinder sig på specialstyrkernes base, Fort Bragg, 240 meter under den grønlandske indlandsis eller i 10.000 meters højde over den marokkanske ørken."

Villy Søvndal forstod dette til at Fort Bragg lå 240 meter under den grønlandske indlandsis.

Link til Søvndals latterlighed... http://www.folketinget.dk/Samling/20031/spor_sv/S5034.htm

Jeg griner og græder stadigvæk over Søvndals kommentar, jeg griner fordi han som forsvarspolitisk ordfører burde kende til Fort Bragg, jeg græder fordi han som forsvarspolitisk ordfører burde kende til Fort Bragg.

Friday, January 05, 2007

Det er næsten for fristende.....


Check lige den her :

http://www.elfyourself.com/

Oplagt chance for at i scenesætte vores alle sammens Allan, da der er nogle fælles karakteristika.... I følge Wikipedia :

English folktales of the early modern period typically portray elves as small, elusive people with mischievous personalities. They are not evil but might annoy humans or interfere in their affairs.

Men mit nytårsforsæt er at minimere den tid der bruges på indsatsområder, man alligevel ikke har den mindste chance for at ændre på.....

Hertil må bestemt regnes tid brugt på at kommentere diverse udgydelser på Mavepusteren.

NB. Tiden brugt på Maveplaskeren falder IKKE ind under nytårsforsættet.....

Thursday, January 04, 2007

Humanistisk hængning?!Her gik jeg og troede at Mavepuster-Allan var humanistist og åh så politisk korrekt. Men nu viser det sig at Mavepusterens indre svinehund titter frem en gang i mellem.

Stor jubel på hans side over hængningen af Saddam Hussein.
Men ok, han har jo før ytret at de straffer formidabelt i mellemøsten, stening, håndsafhugning, hængning og hvad de ellers kan finde på er bare fjong!

Billedet her viser en kvinde der blinkede lidt for kækt til en fremmed mand.