Monday, January 29, 2007

Maveplaskeren : det historiske forløb.


Et kort øjeblik så det ud til at Mavepusteren ville ophæve sin censur....men nej. Jvf. klippet ovenfor.

Maveplaskeren = en hadeside ? Tja måske.... Med Pusterens egne argumenter, så er Pusteren skyld i det, fordi Plaskeren er opstået pga. Pusteren...

Forklaring: Maveplaskeren er opstået på grund af den meget dårlige debatkultur på Mavepusteren, hvor det var legitimt at fremsætte udokumenterede påstande om racisme, fascisme, etc. om andre man ikke er enige med. Og under ingen omstændigheder at forstå modpartens synspunkter eller begrunde sine holdninger.

Hændelsesforløb :
1. Dårlig debatkultur påmavepusteren fra Kirle/Allan ->
2. Indførelse af censur på mavepusteren ->
3. Oprettelse af Maveplaskeren, hvor vi har kommenteret på bla. mavepusteren, men sandelig også ungdomshuset og andre vi ikke er specielt enige med.
4. Allan, der mener at vi først kan kommentere på Pusteren... når vi holder op på Plaskeren....

Den gamle adresse Allan nævner at jeg videre bringer må henføres til en post, hvor jeg bragte et link til et politisk parti som Allan har/er aktiv i. Jeg regnede ikke med at det ville blive betragtet som et personangreb el. lign. Kilde. (Linket i posten er nu fjernet). Da Allan ofte selv langer ud efter andre politisk aktive regnede jeg ikke med at det var et problem. Og det var et link til en offentlig tilgængelig side.

Allan : hør godt efter.. Hensigten var ikke at lave udstille din adresse (gammel eller ej) og jeg håber ikke det har givet dig problemer.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home