Monday, January 08, 2007

"Æres"-drab - Jalousidrab...

Mavepusteren bringer de seneste jalousidrab frem og mener at Jalousidrab er danskernes æresdrab. Æresdrab i Sønderborg, d.7.jan.

I kommentarerne henviser Jens til Rune Engelbreth for at underbygge at æresdrab er transkulturelle og dermed (indirekte) at det selvfølgelig også finder sted i en dansk kontekst... blot maskeret som jalousidrab.

Alle er heldigvis enige om at begge drab er forkastelige. Men Allan nærmest fryder sig over at disse drab efter Allans knudrede hjerne er et udtryk for en dansk kultur.....

Æresdrab er kulturelt betinget. Slut. Og jeg har meget, meget svært ved at se hvad der i den i den nuværende danske kultur, der tilskynder til æresdrab.

I Engelbreths indlæg citerer han blandt andet den norske forsker Unni Wikan, der er en af de fremmeste forskere i Æresdrab.

Samme Wikan har tidligere skoset skandinavere, der ikke forholder sig kritisk til andre kulturer. Citater fra 2003 :

»Først og fremmest tror vi, at alle, der kommer fra den ikke-vestlige verden, er fattige stakler, som vi skal have ondt af. Det er de nordiske landes store dilemma. Og samtidig er vi er så hunderædde for at blive kaldt racister, at vi ikke tør konfrontere indvandrere eller deres kultur. Derfor er vi endt med at være netop – racister. Vi har nægtet at stille de samme krav til indvandrere som til vore egne borgere. Vi har gjort kultur til biologi og opført os som kulturracister. Vi har f.eks. ment, at etniske børn skulle blive ved med at været etniske, og set eksemper på, at børn er blevet tvunget tilbage til familier, de var flygtet fra – med tvangsægteskaber og vold til følge. Vi har gjort meget ondt i godhedens navn,«

»Det er fint at kunne respektere kultur, men kultur har ikke automatisk krav på respekt. Kun hvis det er kultur, der gavner gruppens svageste,« »Al forskning viser, at det er kvinderne og børnene, der betaler prisen, når indvandrere vælger at bevare eller forstærke de kulturelle traditioner, de har med hjemmefra. Derfor må man, hver gang man møder et kulturelt fænomen, spørge sig selv, hvad betyder det her for kvinderne og børnene. Så ved man med det samme, om det er et kulturelt fænomen, der fortjener respekt eller ej.«

»Vi skal ikke diskriminere folk på grund af deres kultur, men hvis vi skal respektere kulturelle traditioner, skal de være i pagt med de værdier, som de skandinaviske demokratier og velfærdssamfund bygger på, for eksempel frihed og lighed,« kilde

Ovenstående citater er jeg meget enig i.

Og er det ikke netop her at Allan og Jens bliver til racister.... deres gode intentioner til trods?

Nb. det har ikke været muligt at illustrere indlægget med et billede.... pga. kvalme over pusteren.

2 Comments:

Blogger lmnord said...

"netop ...ære er indblandet begge steder, så derfor er begge æresdrab."

"Min pointe var at det ikke var noget kulturelt at myrde..det sker sku i alle kulturer..." Citater fra Allan.

Bliver så træt....

12:17 AM  
Blogger The Free Dane said...

ak ja, vi må holde ud.

8:41 PM  

Post a Comment

<< Home