Wednesday, January 31, 2007

Erstatning til røvere


Det er kommet frem at den ene af de tilskadekomne røvere vil kræve erstatning for svie og smerte, tort, tab af erhvervsevne og muligvis også for tabt arbejdsfortjeneste. DR.

I den anledning havde DR spurgt en advokat om der var fortilfælde hvor der var blevet betalt erstatning.

Advokaten gav et eksempel hvor 2 tyvfiskere gentagne gange havde fisket i en sø, hvor ejeren af søen til sidst havde affyret et skud op i luften. Ejeren var blevet dømt til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til de 2 tyvfiskere.

Det ligner ikke nødværge som urmageren påberåber sig. Men snarere selvtægt.

Advokaten kunne også have nævnt et andet tilfælde, hvor der ikke blev idømt erstatning, hvor der nok er mere sammenhæng mellem handling og nødværgen

Ikke erstatning til ansøger, der af ukendte gerningsmænd var slået i ansigtet i forbindelse med forsøg på at forhindre ansøgers voldtægt af kvinde.


Ansøger var blevet slået i ansigtet af ukendte gerningsmænd og havde herved brækket næsen. Nævnet afslog i medfør af offererstatningslovens § 6 a at yde erstatning, idet kravet måtte anses som bortfaldet på grund af ansøgers egen skyld. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøger i landsretten var blevet dømt for umiddelbart inden tilskadekomsten at have forsøgt at voldtage en kvinde, og at volden mod ham var blevet udøvet med henblik på at forhindre voldtægten. Kilde

0 Comments:

Post a Comment

<< Home