Monday, December 04, 2006

Statistik..


Yes, trenden er vendt. I fht. 3 kvartal 2005 er anmeldelser af recediskrimination faldet med 81,4 pct. i fht. 3. kvartal 2006. kilde

Det samlede antal anmeldelser i 2001, hvor den nuværende regering jo vandt valget d.21. november, nåede op på 65 anmeldelser. Det højeste antal i perioden. De følgende år faldt antallet af anmeldelser og nåede sit minimum i 2004 med kun 27 anmeldelser, hvorefter det steg i 2005 til hele 54. Nu tyder tallene for 3 kvartal altså på at niveuet er ved at falde tilbage igen.

Kan der læses noget ud af tallene ? Umiddelbart kunne de tyde på at jo mere opmærksomhed der er på diskrimination, som følge af store begivenheder (eks. 9.11.2001 og muhammedtegningerne) så vil det øge følsomheden, den reelle diskrimination og/eller tendensen til at anmelde.

Gad vide hvornår vi ser den positive trend omtalt i medierne? På den anden side, så vil anmeldelserne måske stige som følge af den højere eksponering... jvf. forrige afsnit, så det er nok bedst at forbi gå det i tavshed.

Summa sumarum : man altid skal være varsom med at drage konklusioner udelukkende på det statistiske grundlag.

24 Comments:

Blogger ¥z said...

Erwin Neutzky-Wulff udtalte for nyligt i TV, som reaktion på en kritik af at han ikke ville skrive under på en annonce, der udtrykte ønske om en kammertone i flygtningedebatten:

”Jeg vil sgu ikke ha’ kammertonen i flygtningedebatten. Gi’ da for Fanden racisterne ræb til at hænge sig … Hvorfor skal vi gøre Dansk Folkeparti pænt?”

1:56 AM  
Blogger lmnord said...

hrhmm... Mener du at jeg er racist ?

2:40 AM  
Blogger ¥z said...

Ja, mener du da ikke også det?

3:29 AM  
Blogger lmnord said...

nej.... kunne du være flink at begrunde hvorfor?

9:46 AM  
Blogger Rene said...

kammertonen... jeg synes det er fint når Holger K og Mogens Lykketoft stiller sig op og holde tale for libanon, når hizbolla er tilstede.

Lad os også få diverse 'demokratiske' muslimers holdninger frem, med hensyn til sharia indførelse og udøvelse af samme love.

Er wullf iøvrigt ikke selv 'fortaler' for satanisme/okkultisme og at overtage samfund via voldlig oprør?

5:56 AM  
Blogger lmnord said...

Jeg venter stadig på en forklaring på hvorfor jeg er racist, da det er en meget alvorlig anklage (selvfølgelig afhængig af definitionen).

7:23 AM  
Blogger Rene said...

Det er en kendt taktik, personangreb, så kommer man væk fra det egentlige spørgsmål uden at skulle forsvarer eller ombevise noget.

2:16 AM  
Blogger ¥z said...

Sorry, jeg ikke har svaret før nu. Jeg har lavet andre ting.

Det gør dig selvfølgelig til racist at du igen og igen hetzer en bestemt befolkningsgruppe, der er kendetegnet ved at de ikke er "etnisk danske". Der er sgu mange andre, det vil være mindst lige så sagligt at hetze, hvis det er. Det skinner sgu rimeligt tydeligt igennem.

Nå, nu er det din tur til at forklare hvorfor du mener, du ikke er racist.

6:31 AM  
Blogger lmnord said...

Hej Jens.

Jeg hetzer ikke. Jeg prøver at påpege at der er problemer. Jeg har ikke på noget tidspunkt påstået eller hævdet at problemer med eks. kriminalitet skyldes de pågældendes etnicitet... men at der er en overrepræsentation. Årsagen skal snarere findes i sociale forhold.

I indlægget "Statistik" er mit budskab at tallene for racismeanmeldelser nu er faldet. Det burde jo føre til at mange vil komme frem med det glade budskab om at danskere ikke er racistiske i samme omfang som mange mener.

Hvis du vil kalde mig racist, så må du begrunde det med konkrete eksempler.

Ellers er det blot noget der foregår inde i dit hoved. Og så er det et udtryk for DIN racisme mod andre, der har en anden mening end dig selv, jvf. dansk sprognævns definition.

1:07 PM  
Blogger ¥z said...

This comment has been removed by a blog administrator.

12:25 AM  
Blogger ¥z said...

Du skrev: Jeg hetzer ikke. Jeg prøver at påpege at der er problemer ...
_____________________________

Jeg skriver jo at der i DK er problemer, der er mindst lige så vigtige at påpege. Når man kun påpeger problemer med én befolkningsgruppe, går det jo fra at være blot at påpege til at være hetz.

Globalt er der jo også problemer, der får dine mærkesager til at ligne et sandkorn i skoen i sammenligning. Åbn da øjnene og lad være med at lyve over for mig og for dig selv.

Jeg vil ikke fremhæve et enkelt eksempel, for det er jo tendensen, der gør det tydeligt.

12:26 AM  
Blogger lmnord said...

Tja... det var ærgeligt at du ikke vil være konkret, da jeg jo kunne bruge det til at skærpe min tekst, så den bliver mere forståelig/mindre anstødelig, så vi kan diskutere problemer...

Mht. om der er andre større problemer, så har du da helt ret. Selvfølgelig er der det. Men betyder det at vi skal lade de nære problemer ligge?

Som det er nu, så opfatter jeg dit angreb på min person, som... nå ja person angreb. Og som den "normale" rygmarvsreaktion til at råbe Racist, når der påpeges et problem, som du helst ikke ved vedkende dig eksisterer.

Synes du ikke at der er et problem vi bør tage stilling til, eks. den seneste rapport fra Rockwool fonden?

Du skriver :
"Jeg skriver jo at der i DK er problemer, der er mindst lige så vigtige at påpege. Når man kun påpeger problemer med én befolkningsgruppe, går det jo fra at være blot at påpege til at være hetz."

Det vil jeg gerne forstå lidt bedre. Hvad er det for problemer du skriver om?

Og er konsekvensen at du hvergang du vil påpege et problem med eks. de borgerlige partier, samtidig skal påpege et problem hos de venstreorienterede....?

3:30 AM  
Blogger ¥z said...

Et par problemer, man kunne nævne i DK:

Egoismen, der gennemsyrer samfundet: Vi vælter os i friværdi, mens krig, sult og elendighed hærger rundt om i verden. Vi vælter os i friværdi og fyrer penge af på fladskærme og alt muligt ligegyldigt andet lort, mens danskere om et par generationer vil hade os for at vi ikke gjorde tilstrækkeligt ved CO2-udledningen mens, vi rent faktisk havde midlerne og mulighederne for det. Grådigheden efter penge i kapitalistiske lande gør det meget svært for os at elske andre mennesker. Så snart, der kommer penge mellem folk, er det ganske overskyggende. Som anskueliggørende eksempel kan nævnes produktion af landminer, hvor pengene ret tydeligt kommer før mennesket. Ind til jeg fandt ud af det, var noget af min pensionsopsparing pr. automatik blevet investeret i kernevåben. Tendensen gennemsyrer samfundet. Pengene er blevet vigtigere end mennesket.
Dét er de nære problemer, og nej; dem skal vi bestemt ikke lade ligge, som du eller rent faktisk gør, mens du sublimerer problemerne, du godt kan mærker er der over på en bestemt minoritet. Det er ganske enkelt. Vi kan alle sammen mærke, der er noget helt galt, men de fleste har ikke overskud til andet end at tørre det af på dem, der ligger ned. Det bunder igen i at arbejdsbyrden tømmer mennesket for kræfter, så det kun kan træde vande i stedet for at svømme mod land.
Det er også et problem, at der er så mange i Danmark, der ikke bekymrer sig om HVORFOR bestemte grupper af bestemte grupper i samfundet har tendens til f.eks. højere kriminalitetsrate end det gennem-snitlige. Den lette løsning bliver ønsker om udvisning og højere strafferammer. Symptomerne forsvinder muligvis af det for en kort stund, men ingen sygdom er nogensinde blevet kureret af symptombehandling. Vi får aldrig fat om roden på problemet på den måde, og disse symptomer på samfundets sygdom vil skyde op igen og igen.
Et andet problem, der også er ganske alvorligere end den der minoritet, er tendensen i den lovgivende og den øverste instans af den udøvende magt. Der køres i den grad på frihjul, i populismens (ministerpensionernes) navn. Jeg synes, det er synd at det er det, der skal være motivationen for at sidde med der, for det er ret dræbende for idealismen. Det vigtigste for beslutningstagerne burde være beslutningen, og ikke det sekundære om at snyde flest muligt til at stemme på ens parti. Vi har fået os et land, der er styret af de samme principper og virkemidler vi zapper væk fra, når der er reklamer i fjerneren. Statsmagten er blevet til en pakke Kærgaarden. Virkemidlerne i reklamekampagnen om magten er for nemheds skyld og i forenklingens navn igen symptombehandlingen, og ikke de egentlige og mere grundlæggende og i den grad nærværende problemer.

Hvis du tror, det her er personangreb, har du ikke forstået en dyt af hvad jeg har skrevet. Til dit sidste spørgsmål bliver svaret naturligvis at alle problemer skal påpeges og tages ganske alvorligt. Problemer skal altså ikke blot påpeges og behandles overfladisk. I USA forsøger man at henrette sig ud af problemerne, og selvom, der har været tid nok, har det jo, igen som anskueliggørende eksempel, ikke rigtig rykket tingene i den rigtige retning. USA fører stadig stort hvad angår antallet af mord.

6:00 AM  
Blogger lmnord said...

Hej Jens.

Tak for et godt og langt svar. Det er rart at du nævner de problemer du også ser (men det er jo først nu at du skriver dem... Det er svært at gætte hvad du mener, så tak for det)

Lad mig tage det sidste først. Først siger du at JEG er racist. Dernæst at det ikke er et personangreb. Og at mit intellektuelle niveau lader noget tilbage. Jeg har lidt svært ved at følge tankegangen (nok fordi jeg ikke er tankelæser).

Se, her er det så at jeg mener at du bliver overfladisk. Du har ikke forsøgt at sætte dig ind i hvad jeg mener, men sætter automatpiloten på og trækker racismekortet. (Jeg mener ikke at erindre at du noget sted har bedt mig om at uddybe et synspunkt)

Ja jeg er enig med dig i at vi har udfordringer her i det danske samfund og der er udfordringer globalt set.

Klimapolitik. Globalt problem. Vi kan gøre nok så meget i DK, men det batter ikke så meget. Så det slag skal nok stå på et internationalt niveau. Skal vi blive enige om at du og jeg kan bidrage med vore handlinger (eks. agere miljømæssigt korrekt og sætte vores kryds på valgdagen, hvor vi mener det bidrager mest.)

Samme sag med landminer, grådighed i kapitalistiske lande etc.

Jeg lader de problemer ligge.... på denne blog, men du ved jo ikke noget om hvad jeg ellers gør.

Du nævner at du ikke har din pensionsopsparing (damn. Pensionsopsparing.... det er da noget frygteligt kapitalisk noget...) i noget der relaterer sig til kernevåben. Hvad ved du lige om min?

Godt så. Når vi så har pisset lidt grænser af, så vil jeg spørge om hvad du synes at vi skal gøre ved det forhold at udlændinge spørgsmålet fylder så meget herhjemme?

I det omfang at der er en overrepræsentation af eks. 2G'ere i kriminalstatistiken, så er jeg enig med dig i at det er essentielt at kigge på, hvad der ligger til grund for det. For det er et problem vi bør forholde os til, da racismen ellers vil brede sig. Men vi skal også gøre noget ved det og ikke kun enten negligere eller undskylde uden at stille krav.

9:54 AM  
Blogger lmnord said...

Og sidst. Jeg ser frem til en fortsat konstruktiv dialog.

9:55 AM  
Blogger ¥z said...

Mennesket skal have kærligheden til mennesket tilbage. Hvis det udelukker det monetære system, vi har i dag - so be it! En anden mulig vej kunne også være en gradvis udbredelse af den humanistiske tankegang, så mennesket får indblik i bevæggrundene for de primitive mønstre. Erkendelse af problemet er altid det første skridt mod en løsning. Vi kan trods alt tænke, så det burde jo være en farbar vej. Alt det her gælder imidlertid alle i samfundet - ikke bare dig og mig, så det er ikke løst over en weekend. Derfor virker tanken om henrettelser/landsforvisninger også så meget desto mere tiltalende på mange. Jeg har ikke sagt at det bliver nemt.

Mht. min mening om at du skulle være racist vil jeg stadig henvise til det, jeg tidligere skrev om hetzen.

Eksemplet med min pensionsopsparing var et anskueliggørende eksempel, der viser hvordan pengene er blevet vigtigere end mennesket. Det var ikke en sammenligning mellem min og nogen andres pensionsopsparing.

Hvis mennesket og ikke pengene bliver det tegnende udgangspunkt i menneskets bevidsthed i samfundet, kan samfundet muligvis stadig have status af at være kapitalistisk. Det vil også kunne være religiøst i det omfang denne religiøsitet ikke er dogmatisk. Dogmatikken er den største hurdle, for den går hånd i hånd med den ignorance, der er skyld i at mennesket ikke tager ansvar. Et regelløst samfund kunne som anskueliggørende eksempel være en ekstrem ramme for et samfund hvor mennesket selv tænker og selv tager ansvar.

& Selv tak for en go' debat.

2:43 PM  
Blogger lmnord said...

Hej Jens.

Der gik lidt tid med at svare tilbage, da jeg har været bortrejst.

Mht. pensionsopsparing etc. så er min opsparing selvfølgelig underordnet. Men pointen var at du ikke aner noget om min baggrund, handlinger, ytringer (udover på denne blog selvfølgelig) etc.

Alene derfor bør det være svært for dig at putte et racisme prædikat på mig.

Denne blog er opstået som en reaktion på Mavepuster Allan. Som du selv lagde mærke til en gang, så ville han ikke dialogen, men derimod en selektiv udvælgen af synspunkter på hans blog. Langt de fleste af kommentarerne her er rettet mod Mavepusteren.

Da jeg helst vil forstå mennesker og undgå for megen systemtænkning har jeg afholdt fra at kalde dig for eks. satanist, kommunist eller lign. for det ville kun skabe afstand.

Der hvor vore meninger skilles er nok mht. kapitalisme, da jeg er mere liberal end du. Som udgangspunkt er min opfattelse at det velfærdssamfund vi har er et godt udgangspunkt for et humanistisk samfund.

Vi er begge enige om at vi har et socialt problem med visse etniske grupper. Og vi er enige om at der er andre problemer.

For at komme tilbage til posten : "Statistik.." så var meningen med indlægget faktisk at det undrede mig at der ikke er nogen medier, der har set denne positive trend.

Tænk hvis trenden er vendt.

8:26 AM  
Blogger ¥z said...

Der er jo bare sket det, at vi har gjort DF (og andre) pænere med alle de der søgsmål. Nu har de nu kun hetzen tilbage, de kan genere den der minoritet med. Det er ikke strafbart at hetze, så længe man gør det inden for de fordummende loves rammer, men det er jo stadig ganske nedbrydende for dem, det er rettet i mod, og derfor mindst ligeså problematisk for samfundets udvikling som de direkte racistiske udtalelser.

Allan har jo også gang på gang vist hvordan Jyllands Posten bruger hetzen. Så jeg din statistik kan altså ikke bruges som tegn på at trenden er vendt. Man ændrer ikke tankegangen for 20+ procent af den danske befolkning (DFs vælgerkorps med flere) med søgsmål på nogle af de fremtrædende personer. På samme måde ændrer man heller ikke noget grundlæggende oppe i hovedet på DFs hær af folketingsmedlemmer med en noget blakket baggrund, der ret klart viser hvad det parti grundlæggende står for. Nu er det så en hær af hetzere, hvis politiske grundlag det stadig er at arbejde frem mod ”Et frit Danmark”. En af Søren Krarups seneste udtalelser i radioen var at han ønskede Slesvig indlemmet i Danmark, fordi der bor danskere i det område. Det er altså stadig de samme mennesker, med det samme forskruede bud på verdensorden, vi har med at gøre. Vi har bare gjort dem til mestre i at udtale sig uden at blive straffet. Hvad værre er, er at mange, heriblandt øjensynligt dig, tror, de med et trylleslag er blevet finere i kanten af den grund.

Erwin sagde alt det her med de 25 ord. Læs dem eventuelt igen.

1:34 AM  
Blogger ¥z said...

Jeg fandt lige noget på Krarups udtalelse:

http://www.fyens.dk/article/711591

2:04 AM  
Blogger lmnord said...

Hej Jens.

Tror vi er grundlæggende enige om Krarup :-)

Jeg er tilhænger af at stille krav, der hvor det er relevant.

Jeg mener det er urimeligt at stille høje krav til eks. en flygtning med PostTraumatisk stress syndrom. Men på den anden side, såmener jeg ikke at det er urimeligt at stille krav til og udfordre en eks. Abu Laban i hans udgydelser.

Det gælder om at finde balancen. Som du jo også siger, når du skriver om en mere humanistisk tilgang til vores samfund.

Hvis vi skal komme ind på muslimer, så er der stor forskel på dem og det er absolut ikke en homogen gruppe, hvor en stor gruppe rammes af et mindretals uheldige opførsel.

Men det forhindrer jo ikke mig i at samarbejde med min gode kollega fra Pakistan og glædes med ham over eks. Orphan Pamuks Nobel pris. Eller føle ærgelse over at en tidligere kollega pludselig blev forandret fra en udadvendt pige til en tilbageholdende pige med slør, da hun blev gift. For igen at komme tilbage som den udadvendte pige, da hun blev skilt.

Jeg er klar over at det er enkelt sager. Men de er med til at tegne et samlet billede.

Nb. jeg har læst Neutskys tekst igen og har samme forståelse af den. Vil du læse hvad jeg har skrevet igen og prøve at læse det med mine øjne?

10:24 AM  
Blogger lmnord said...

Hov jeg glemte lige Allan.

Mht. hvad Allan har påvist omkring hetz, så tillader jeg mig at stille spørgsmålstegn ved værdien af hans udgydelser.

Han er go' som revser/mavepuster, men den totale mangel på selvkritik og totale ensidighed gør desværre at han om nogen driver hetz...

Som Henning Holm en gang skrev : "Men en sund kritisk indstilling kan godt forfalde til automatisk ureflekteret afstandtagen"

10:30 AM  
Blogger lmnord said...

Og den sidste :-)

Jeg vil foreslå at vi holder her, da i hvert fald jeg har en god fornemmelse af dine synspunkter.

Og jeg håber at vi kan fortsætte debatten/dialogen under nogle af de nyere indlæg.

eller på pusteren, hvis han giver lov :-)

10:34 AM  
Blogger ¥z said...

Fjong. Tak for dansen og ihærdigheden. At jeg så helt klart er den klogeste og overordnet havde mega-ret må så sidde i bevidstheden, som den insisterende snurrende fornemmelse efter en med højre hånd ubarmhjertigt udført kindhest. :D

1:14 PM  
Blogger lmnord said...

Et øjeblik troede jeg du mente det, men så så jeg din ":D"

Vi tales forhåbentlig ved :-)

3:20 AM  

Post a Comment

<< Home