Saturday, November 25, 2006

Går Allan ind for at sænke mindstelønnen....?


Den kære ´puster har blogget lidt om den spanske undersøgelse, som viser et økonomisk positivt bidrag fra indvandrere. Glæden ved indvandring..

Altså en analyse som bekræfter Allans holdning til at indvandring kun kan være af det gode.

I hvertfald umiddelbart. Hvis Allan havde gidet sætte sig bare lidt ind i substansen, så kunne han jo have læst lidt i LOs Ugebrev, der tidligere har beskæftiget sig med integration i Danmark.

Så som en speciel service til Allan er her et citat fra et af LOs Ugebreve fra 2005:

"Intet at hente i udlandet

Rockwool Fonden har haft blikket rettet mod det store udland i jagten på den rigtige opskrift på integration. I den sammenhæng fandt man faktisk to lande – Grækenland og Spanien – der udmærkede sig med en beskæftigelse af ikke-vestlige indvandrere, der er højere end for den oprindelige befolkning.

Desværre var de positive tal ikke resultatet af systematiske integrationsindsatser i de to sydeuropæiske lande, som derfor ikke sad inde med gode råd om, hvordan effektiv integration gribes an.

»Den høje beskæftigelse skyldes dels, at indvandring er et nyt fænomen i de to lande. Men formentlig skyldes den også den måde, landene har indrettet deres velfærdssamfund på med mindre finmasket social sikring. Det betyder lav løn, men til gengæld gode muligheder for beskæftigelse af indvandrere, fordi den offentlige service i de to lande er mindre udbygget, og der er et stort behov for pasning af børn og ældre.«"

Min konklusion er, at Allan går ind for at vi sænker mindstelønnen, fjerner kontant hjælpen og sænker de offentlige service niveau, således at der virkeligt er incitament for at arbejde, selv for personer med lave kvalifikationer.

En kommentar fra Allan ?

1 Comments:

Blogger kramperen said...

Haha der blev han taget med bukserne nede!

2:46 AM  

Post a Comment

<< Home