Thursday, November 30, 2006

Ungeren bli'r IKKE ryddet


Damn.... så skete det uundgåelige... Rydning af Ungdomshuset aflyst.

Fordi »Københavns Politi har meddelt os (Fogedretten), at det vil være særdeles vanskeligt at gennemføre en udsættende fogedforretning den 14. Derfor har vi aflyst den foreløbig«

Det er sandsynligvis korrekt at sikkerheden ikke kan sikres, men hvad med retssikkerheden....? (Det er et retorisk spg. Allan så du behøver ikke svare....).

Eller også er det et udtryk for at Politiet ikke længere gider få skyld for overdreven magtanvendelse etc. når de i virkeligheden blot gør hvad de bliver bedt om ? Jvf. "demo'en" mod faderhuset.

Kan andre sættes ind end politiet ? Man kunne jo overveje at give en forlænget orlov for nogle af styrkerne i Irak og Afganistan, så de kan komme et smut hjem....

3 Comments:

Blogger kramperen said...

Det er sjovt som alle nyhedsmedierne vælger "aflyst" fremfor "udskudt". Politiet har jo vel og mærket bare flyttet datoen, ikke aflyst aktionen.

9:53 AM  
Blogger lmnord said...

Du bliver ellers taget under kærlig behandling på ffungeren. Men de besvarer dog spørgsmålet omkring en politisk løsning kan være en rydning... Det kan det.. i hvert fald fra nogen side...

mht. udskudt hhv. aflyst så er jeg enig. Der må kunne findes nogen som vil kunne garantere sikkerheden.

12:26 AM  
Blogger kramperen said...

Ja, deres "politiske løsning" er at man gør som de unge siger, der er ikke meget politik over det og det er sådan set heller ikke en løsning.

De minder mig om den gennemsnitlige "progressive islamist". Han vil da gerne indgå i dialog, men kun for at den anden part skal opgive sine ønsker, krav og rettigheder.

3:30 AM  

Post a Comment

<< Home