Wednesday, October 25, 2006

Hvordan er det lige at DK behandler de religiøse mindretal?Set på maveplaskeren

"En sikh er blevet frataget sin kirpan og blevet idømt en bøde for at overholde
sin tros krav.

Hvad er det for et budskab at sende ud!?I hvert fald ikke at DK er et frit tolerant demokratisk land..."Så vidt jeg husker var det den amerikanske ambassade der anmeldte ham - da han under et besøg afleverede den i receptionen.De er lidt sarte på den ambassade ;o)Men lad os se hvordan sagen ender -som advokaten siger så er der jo ingen af de 70 sikher der render rundt med kniven der har overfaldet nogen... (dette indlæg skrev jeg på mavepusteren - det overlevede i 5 minutter).

Og for god ordens skyld... en kirpan er et religiøst våben:3 Comments:

Blogger kramperen said...

I've never heard of such a brutal and shocking injustice that I cared so little about!

6:48 AM  
Blogger .sfw said...

Hvis han får medhold, så kan vi stifte en religion, hvor udøveren forpligtes til at bære en sløv to-hånds flækøkse synligt.

4:10 AM  
Blogger Den anonyme said...

Kræver ASA-troen ikke at mænd skal gå rundt med 2 håndssværd?

Så kunne jeg godt finde på at konvertere

4:46 AM  

Post a Comment

<< Home